Wie gaat scheiden, moet heel veel beslissingen nemen. Dat kan het beste in onderling overleg. Beslissingen over het huis, de kinderen, de alimentatie, het pensioen… Het moet allemaal geregeld worden. Daarin staan we je bij. We stellen samen met jou  het convenant op om alle afspraken vast te leggen en dienen het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in via onze advocaat. Een kennismakingsgesprek is zo geregeld. Dat kan gemakkelijk via Skype.