Q & A’s

My Personal Finance

De meeste accountants zorgen dat jouw fiscale situatie achteraf op orde komt. Je aangiftes voor de diverse belastingen verzorgt hij. Vaak kan hij je ondersteunen bij financiële vraagstukken. Wij kijken naar hoe we jouw financiële toekomst het beste kunnen invullen. En adviseren je daarbij over partijen die kunnen helpen bij de invulling, zoals notarissen of advocaten. Daarnaast adviseren wij over passende producten, zoals beleggingen en verzekeringen.

Ons werk doen wij op basis van een fixed fee of nacalculatie. Je krijgt van tevoren een opgave van onze kosten. Zo weet je waar je aan toe bent.

Daarnaast is het bij de wet verboden dat wij provisie ontvangen over complexe producten, zoals levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of lijfrenterekeningen.

Inflatie verlaagt de waarde van het geld. Als er 20 jaar inflatie is van 2% per jaar, neemt de waarde van € 1.000 af naar € 672.

Als je rendement maakt op je vermogen en je neemt het rendement niet op, dan ontvang je het jaar erop ook rendement over het rendement. Zo neemt de waarde van € 1.000 na 10 jaar toe bij 4% rente per jaar tot € 1.480. Als je geen rendement maakt over het rendement zou de waarde na 10 jaar stijgen tot € 1.400. Het verschil tussen € 1.480 en € 1.400 is het rendement over het rendement.

De doorrekening maken we, zodat we kunnen inschatten wat de maatregelen die we voorstellen opbrengen. Zo brengen we in kaart welk scenario financieel en fiscaal het meest gunstige is. We begeleiden je, als gewenst, doorlopend. Zo kunnen we in ieder geval jaarlijks, maar ook als het tussentijds nodig is, bijsturen en adviseren over de benodigde acties als de situatie verandert. Dat maakt het mogelijk om bij veranderende omstandigheden toch de doelen te behalen.

Ja, we hebben geen enkele financiële verplichting of productieverplichting naar een aanbieder van een financieel product. Wél hebben we een aantal relaties met aanbieders die voldoen aan onze eisen en waar we graag mee samenwerken. Die aanbieders evalueren we geregeld. Als hun aanbod niet meer past, kiezen we voor andere aanbieders.

Nee, Roelof heeft een specialisatie op het gebied van financieringen, beleggingen en bedrijfsovername. Judith heeft een specialisatie op het gebied van pensioen, lijfrentes en arbeidsongeschiktheid. Zo kunnen we samen het hele spectrum van het financiële aanbod bestrijken. Inge Thomassen ondersteunt beiden met haar heldere en zorgvuldige analyses en legt de basis van de adviezen. Zo verkrijgen we het beste resultaat voor jou als klant.

Contact