Judith Scherrenberg

Judith M.E. Scherrenberg MPLA,                                                                                                              Master in Pensions en mede-eigenaar van My Personal Finance BV.

Al vanaf het begin van mijn carrière zocht ik als assurantieadviseur naar wat de mens achter de klant echt nodig had. In de loop van de jaren heb ik me gespecialiseerd op het vakgebied pensioen met als kers op de taart het in 2004 behalen van de Master in arts of Pensions and Life Assurance. In de master was er al uitgebreid aandacht voor financiële planning. Als je pensioen bekijkt in de context van de hele financiële positie van de klant, krijg de klant vaak een passender oplossing. Dit geldt nog meer in het licht van de huidige ontwikkeling naar meer individueel pensioen.

In mijn adviespraktijk groeide daardoor pensioenadvies organisch door tot financieel planning. Naast pensioenadvies en financiële planning heb ik een enkele aanverwante functies en mag ik graag vakinhoudelijke artikelen publiceren.  Je leert het beste door iets aan anderen uit te leggen. In de praktijk pas ik dat toe door geregeld les te geven. De discussies die daarbij ontstaan, dagen mij uit tot doordenken, net zoals de rol als assessor bij de examens van de Federatie Financiële Planning. 

Hoe het begon

Mijn beide ouders werkten in het door mijn vader opgerichte assurantiekantoor. Het kantoor groeide uit en kende goede en slechtere tijden. Al op mijn 21e werd ik in 1987 directeur en mede-eigenaar van het kantoor naast mijn moeder. Zo jong al in verband met ziekte van mijn vader. Dit kon omdat ik toen alle vakdiploma’s had behaald. Ik was de jongste ooit en de elfde vrouw in Nederland die het diploma Gevolmachtigde Agent behaalde. Daarmee kon het bedrijf doorgaan. Zo leerde ik in de jaren erna bedrijfsvaardigheden, lange termijn planning en kon ik mijn eigen visie ontwikkelen.

In mijn werk

In mijn werk krijg ik vooral energie van het persoonlijk adviseren van klanten. Klanten die tegen financiële vraagstukken oplopen en overzicht en richting zoeken. De ervaring leert mij dat vooral goed luisteren en doorvragen zonder te oordelen boven brengt wat de klant nou echt wil. Dankzij individuele begeleiding en het volgen van opleidingen heb ik me kunnen door ontwikkelen en begeleid ik nu vooral ondernemers met het behalen van hun doelstellingen door middel van financiële planning. In de loop van de jaren heb ik hiervoor vernieuwend rapportmodel ontwikkeld. Uit dit rapport kan de ondernemer precies lezen wat hij kan doen, hoe hij het kan doen en waarom hij het kan doen. De communicatiestijl van het rapport sluit aan bij die van de klant, omdat we van de klant én eventuele levenspartner een financial behavior test afnemen. Dit wordt verwerkt in het rapport.

In het nieuws

Relevante publicaties en aanverwante werkzaamheden:

  • Artikelen voor Nieuwsbrief Financiële Planning.
  • Verdiepingsartikelen in diverse vakbladen.
  • Prikkelende columns in een verenigingsblad voor tussenpersonen.
  • Docent voor pensioenadviseurs, accountants, advocaten en financiële planners.
  • Vice-Voorzitter CDFD (adviesorgaan Minister van Financiën voor de permanente educatie van de financiële dienstverlening); verantwoordelijk voor de toets- en eindtermen van de Wft-examens.
  • Mede-auteur van het boek: How to become Awesome. Een handleiding voor ondernemers in jip-en-janneketaal over financiële planning.

Dromen kunnen uitkomen als je ze durft na te streven!