Grip op mijn geldzaken: Vermogensplanning

Als u weet waar u staat, is het gemakkelijker om te weten waar u naar toe kunt

Persoonlijke financiële planning is een handig instrument om te bepalen hoe u er financieel voorstaat. Dat staat niet op zich, want als u weet hoe uw financiële situatie nu is, kunt u beter beoordelen of datgene wat u in het leven wilt bereiken voor u haalbaar is.

Persoonlijke financiële planning is een proces. Een mensenleven is nu eenmaal ook een pad dat wordt bewandeld. Na een eerste inventarisatie, analyse en advies hebt u inzicht, kunt u beslissingen nemen en bent u dichter bij uw doel dan ooit. Zodra we met elkaar ‘onderweg’ zijn, zullen er nieuwe vragen opkomen. Situaties veranderen. Ander werk, andere woonomgeving, misschien een andere partner. Of gezinsuitbreiding, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Als we met elkaar onderweg zijn en we kennen u, hebt u een adviseur ‘om de hoek’ die uw situatie kent en weet wat er moet gebeuren. Dat is vertrouwd.

Wat mag u verwachten van ons, zodat we een goed beeld van u krijgen en u optimaal kunnen helpen en begeleiden?

  • Een grondig Inventarisatiegesprek
  • Een doordachte analyse hoe u denkt en wilt werken
  • Een beoordeling van uw testament en huwelijkse voorwaarden/samenlevingsovereenkomst op hoofdlijnen
  • Een analyse van uw financiële positie aan de hand van bestaande voorzieningen, aangifte inkomstenbelasting en jaarrekeningen
  • Een optimalisatie van uw financiële positie passend bij uw wensen en doelstellingen
  • Een Rapportage volgens de bewezen Methode My Personal Finance

Ik wil graag een oriënterend gesprek